Czy potrzebujesz wsparcia w analizie danych, planowaniu lub raportowaniu medycznych badań naukowych?

Analizuję dane medyczne i oferuję indywidualne doradztwo w zakresie badań naukowych w medycynie. Jestem lekarzem specjalistą z doktoratem, pierwszym autorem kilkunastu prac w czasopismach z impact factor (IF). Suma wskaźnika IF wszystkich artykułów, których jestem współautorem, przekracza 250. Kierowałem projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Odbyłem staże zagraniczne, stale współpracuję z ośrodkami w Anglii i Francji, otrzymałem nagrody międzynarodowych towarzystw naukowych, ministerialne, recenzowałem prace dla ponad 40 czasopism międzynarodowych. Dla klientów udostępniam odnośnik do spotkania online.